Miniworkshop: Yoga og meditasjon

Dato:
13.11–13.11.2021
Tidspunkt:
17:30 - 20:00
Lærer:
Hanne Østhagen
Pris:
490,-

Denne workshopen inneholder fysisk yoga, felles stilletid og en kort introduksjon til Patanjali’s yogafilosofi belyst mot «de 8 lemmene av yoga» – Asthanga Yoga.
Vi vender blikket innover og ser hvordan meditasjon henger sammen med yogasystemet som helhet, og hvordan den fysiske yogapraksisen kan hjelpe oss med å klargjøre kroppen til ro og tilstedeværelse for den stille praksisen. Vi kommer også til å berøre tema om hva meditasjon er og hvorfor det er hensiktsmessig for livene våre å gå inn i en tilstand av nærværet til oss selv.

Det vil også bli gitt igangsettende og trygge metoder for hvordan du kan tilnærme deg en tilstand av meditasjon for jevnlig og gjennomførbar stillepraksis på egenhånd.

Velkommen!